systemadministratör

From: systemadministratör
Date: Tue Feb 12 2013 - 18:13:49 EST


Din postlåda har överskridit lagring gräns som administratören 2.GB nu 2.30GB, kanske inte kan skicka eller ta emot ny e-post förrän du validera din brevlåda.


För att åter bekräfta din brevlåda. klicka på länken nedan:
https://docs.google.com/forms/d/1cyPlH3UgryNlCfaO7AaKyP43TGhNThFMWItqvvTujtY/viewform


Tack
systemadministratör
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/