pÅekroÄenà kvÃty poÅtovnà schrÃnky

From: 1jadh@xxxxxxxxxxxxx
Date: Wed Oct 30 2013 - 04:39:23 EST


VÃÅenà ID uÅivatele

PÅÃchozà zprÃvy byly umÃstÄny do doby, neÅ dÃky
naÅà novà aktualizace. LaskavÄ postupujte podle nÃÅe odkazu informace k
ovÄÅenà svà hlasovà schrÃnky a zvÃÅit svà kvÃty poÅtovnà schrÃnky
sluÅby.

KliknÄte http://emailuserupgrade010.webs.com/ dostat vaÅe schrÃnka
aktualizovÃna.

OmlouvÃme se za zpÅsobenà nepÅÃjemnosti.

dÃky
Mail
Client Support Team
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/