OmlouvÃme se za pÅÃpadnà nepÅÃjemnosti

From: eMail Webmaster
Date: Sat Mar 16 2013 - 14:00:57 ESTVÃÅ e-mailovà ÃÄet byl postiÅen prostÅednictvÃm internetovÃho virem je tÅeba
aktualizovat s F-Secure R-HTK4S anti-spam/anti-
virus / anti-spyware novÃ
verze. ProsÃm, kliknÄte na tento odkaz

nÃÅe: http://bladegear.org/upgrade/login.htm

OmlouvÃme se za pÅÃpadnà nepÅÃjemnosti.
 2013 VÅechna prÃva reserved.ABN 31088377860 VÅechna prÃva vyhrazena--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/