Kan jeg stole pà deg..?

From: Mr. Quelle Andreas
Date: Sun Feb 24 2013 - 16:14:43 EST


Hei,

Hilsen til deg og din familie, jeg har en glad forretning forslaget av  12,780,000.00 pounds liggende sovende i banken min som jeg vil gjerne fondet à vÃre overfÃring til kontoen din for oss à dele, det er 100% risikofritt, men vi mà komme frem til en avtalen det er hvis du er interessert.

Vennligst Jeg vil du skal ta denne transaksjonen alvorlig fordi jeg fullt ut forpliktet til à gjÃre det, og det er hevdet er lovlig fordi jeg er den avdÃde regnskap offiser.

Ogsà jeg liker deg om à bekrefte din nÃvÃrende adresse og telefonnummer til meg for at vi flytter raskt og fà rÃd om hvordan vi kan fortsette.

hilsen,

Quelle Andreas.
E-post: quelleadreas@xxxxxxxxxxx
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/