Re: linux-next: Tree for December 4

From: Alexander Beregalov
Date: Sat Dec 06 2008 - 08:42:52 EST


2008/12/6 Mariusz Kozlowski <m.kozlowski@xxxxxxxxxx>:
> =============================================================================
> BUG kmalloc-4096: Invalid object pointer 0xffff88007fb20010
> -----------------------------------------------------------------------------
>
> INFO: Slab 0xffffe20001beef00 objects=7 used=1 fp=0xffff88007fb21048 flags=0x40000000000020c3
> Pid: 1, comm: swapper Not tainted 2.6.28-rc7-next-20081204 #1
> Call Trace:
> [<ffffffff802a4edd>] slab_err+0x9d/0xc0
> [<ffffffff80218992>] save_stack_trace+0x22/0x40
> [<ffffffff80260f57>] save_trace+0x37/0xa0
> [<ffffffff80261027>] add_lock_to_list+0x67/0xf0
> [<ffffffff80244c42>] __release_region+0x22/0xc0
> [<ffffffff80264dac>] validate_chain+0xcdc/0x1200
> [<ffffffff802a558b>] check_bytes_and_report+0x4b/0x100
> [<ffffffff802a53f7>] slab_pad_check+0xe7/0x170
> [<ffffffff803bf590>] uart_remove_one_port+0xf0/0x120
> [<ffffffff802a6c28>] __slab_free+0x258/0x380
> [<ffffffff803bf590>] uart_remove_one_port+0xf0/0x120
> [<ffffffff802a6ee2>] kfree+0xb2/0x150
> [<ffffffff803bf590>] uart_remove_one_port+0xf0/0x120
> [<ffffffff803c4f18>] serial8250_register_port+0x88/0x1f0
> [<ffffffff804851d0>] serial_pnp_probe+0x1a0/0x220
> [<ffffffff8039bfef>] match_device+0x2f/0x50
> [<ffffffff8039c0a4>] pnp_device_probe+0x64/0xe0
> [<ffffffff803ca4d6>] driver_probe_device+0x96/0x1b0
> [<ffffffff803ca68c>] __driver_attach+0x9c/0xa0
> [<ffffffff803ca5f0>] __driver_attach+0x0/0xa0
> [<ffffffff803c98f3>] bus_for_each_dev+0x53/0x80
> [<ffffffff803ca08b>] bus_add_driver+0x1cb/0x230
> [<ffffffff803ca855>] driver_register+0x55/0x140
> [<ffffffff8062e200>] serial8250_pnp_init+0x0/0x10
> [<ffffffff8020903b>] _stext+0x3b/0x170
> [<ffffffff8027b181>] register_irq_proc+0xc1/0xe0
> [<ffffffff806119ad>] kernel_init+0x15d/0x1f0
> [<ffffffff8020c9fa>] child_rip+0xa/0x20
> [<ffffffff8020c3c0>] restore_args+0x0/0x30
> [<ffffffff80611850>] kernel_init+0x0/0x1f0
> [<ffffffff8020c9f0>] child_rip+0x0/0x20
> FIX kmalloc-4096: Object at 0xffff88007fb20010 not freed
> 00:06: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A

Hi Mariusz

This patch should fix it.
http://lkml.org/lkml/2008/12/4/249
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/